Причорноморські філологічні студії – це науковий рецензований журнал, на сторінках якого публікуються результати найважливіших напрямів теоретичних та науково-практичних досліджень у галузі мовознавства.

Засновник:  Одеський національний морський університет.

Рік заснування: 2023.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1547 від 09.05.2024 року.

ISSN 2786-8184 (print)

ISSN 2786-8192 (online)

Періодичність виходу: 3 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька, болгарська, румунська.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН № 1309 від 25.10.2023 р. (Додаток 4).

Спеціальність: 035 – Філологія.

Редакція журналу запрошує до співпраці в рамках опублікування наукових статей докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Журнал індексується в Google ScholarIndex Copernicus International. Розміщення на сайті НБУВ: Причорноморські філологічні студії.